Научни изследвания

Финансирайки многонационални проекти, Европейската комисия показва силната си подкрепа за научните изследвания на потенциалните последици за здравето от електромагнитните полета.

От 2000 г. насам Комисията е инвестирала над 37 милиона евро в изследователски проекти, предимно по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания Choose translations of the previous link English (en) , която днес се нарича „Хоризонт 2020“.