Elektromagnetické polia

Politika

Elektrické a elektronické systémy sa stali natoľko dôležitými, že je takmer nemožné predstaviť si náš život bez nich. Aj keď sa tieto systémy vo významnej miere podieľajú na skvalitnení nášho života, produkujú elektromagnetické polia (neionizujúce žiarenie), ktoré môžu v prípade dostatočnej intenzity zohrievať biologické tkanivá (na rovnakom princípe fungujú mikrovlnné rúry).

Elektromagnetické polia majú rôzne frekvencie – vyjadrené v hertzoch (Hz) (t. j. počet oscilácií za sekundu) – ktoré sú vhodné na rôzne účely, ako napríklad:

  • silné magnetostatické polia (0 Hz) využívané pri lekárskom zobrazovaní pomocou magnetickej rezonancie,
  • štandardný striedavý elektrický prúd, ktorý sa využíva v domácnostiach a kanceláriách, má nízku frekvenciu (50 Hz),
  • elektrické vedenie a domáce spotrebiče, ako sú vysávače, sušiče na vlasy a žehličky,
  • vysoké frekvencie sa využívajú pri rádiách, televíziách, mobilných telefónoch, Wi-Fi, mikrovlnkách atď.

Pred niekoľkými desaťročiami boli hlavnými zdrojmi elektromagnetických polí vytváraných človekom rádiové a televízne antény a siete vysokého napätia. Rýchly rozvoj mobilných telekomunikácií a iných elektronických technológií od 90. rokov minulého storočia priniesol nárast zdrojov a typov elektromagnetických polí, ktorým sme vystavení, čo vyvolalo celý rad otázok o ich možnom vplyve na ľudské zdravie.

Najčastejšie otázky a odpovede  (k dispozícii aj v japončine) na tému elektromagnetických polí sú zhrnuté v dokumente, ktorý pripravila Európska komisia.