Електромагнитни полета

Endocrine disruptors

Biocides

Политики

Електрическите и електронните системи до такава степен са навлезли в ежедневието ни, че вече е трудно да си представим живота без тях. Въпреки че допринасят по множество начини за качеството ни на живот, те също така създават електромагнитни полета (нейонизиращo лъчениe), които при достатъчно силно излъчване могат да загреят биологични тъкани (както става в микровълновите печки).

Електромагнитните полета имат различни честоти, измервани в херцове (Hz), или трептения в секунда, и съответно различни приложения, като например:

  • силни магнитостатични полета (0 Hz) се използват в медицински скенери за магнитно-резонансна томография;
  • ниски честоти (50 Hz) се използват за стандартния променлив ток за захранване в нашите домове и офиси;
  • електропроводи и битови електроуреди, като прахосмукачки, сешоари и ютии;
  • високи честоти се използват при радио- и телевизионните приемници, мобилните телефони, микровълновите печки, безжичните мрежи (Wi-Fi) и др.

Допреди няколко десетилетия основните създадени от човека източници на електромагнитни полета бяха радио- и телевизионните антени и високоволтовите електропроводи. От 1990 г. насам бързото развитие на мобилните телекомуникации и електронните устройства доведе до значителното увеличаване на източниците и на видовете електромагнитни полета, на които сме изложени. Това предизвиква тревоги за възможните негативни последствия за здравето.

Най-често задаваните въпроси и техните отговори  (също и на японски) за електромагнитните полета са обобщени в документ на Европейската комисия.