Policy

Elektriska och elektroniska system har blivit så vanliga att det är svårt att föreställa sig en tillvaro utan dem. Men samtidigt som de på många sätt gör livet enklare ger de också upphov till elektromagnetiska fält (icke-joniserande strålning), som över en viss nivå kan värma upp biologiska vävnader, precis som i en mikrovågsugn.

Elektromagnetiska fält har olika frekvenser, eller svängningar per sekund, som uttrycks i Hertz (Hz). Beroende på frekvens finns det olika användningsområden, till exempel

  • starka statiska fält (0 Hz) som används vid undersökning med magnetkamera
  • låg frekvens (50 Hz) som används av vanliga växelströmsuttag (AC) i våra hem och kontor
  • hög frekvens som används av mobiltelefoner (900 MHz).

Tills för ungefär 20 år sedan var tv- och radiostationer och högspänningsledningar de viktigaste elektromagnetiska källorna. Den snabba utvecklingen av mobiltelefonnät och elektronisk utrustning sedan 1990-talet har gjort att vi utsätts för betydligt fler källor och typer av elektromagnetiska fält. Det är många som oroar sig för hur hälsan påverkas.