Politika

Elektrické a elektronické systémy sa stali natoľko dôležitými, že je takmer nemožné predstaviť si náš život bez nich. Aj keď sa tieto systémy vo významnej miere podieľajú na skvalitnení nášho života, produkujú elektromagnetické polia (neionizujúce žiarenie), ktoré môžu v prípade dostatočnej intenzity zohrievať biologické tkanivá (na rovnakom princípe fungujú mikrovlnné trúby).

Elektromagnetické polia majú rôzne frekvencie – vyjadrené v hertzoch (Hz) (t. j. počet oscilácií za sekundu) – ktoré sa hodia na rôzne účely, ako napríklad:

  • silné statické polia (0 Hz) využívané pri lekárskom zobrazovaní pomocou magnetickej rezonancie;
  • štandardný striedavý elektrický prúd, ktorý sa využíva v domácnostiach a kanceláriách má nízku frekvenciu (50 Hz);
  • mobilné telefóny využívajú vysokú frekvenciu (900 MHz).

Až do 90-tych rokov minulého storočia boli hlavnými zdrojmi elektromagnetických polí stanice rádiového a televízneho vysielania a siete vysokého napätia. Rýchly rozvoj mobilných telekomunikácií a iných elektronických technológií na konci minulého storočia priniesol nárast zdrojov a typov elektromagnetických polí, ktorým sme vystavení, čo vyvolalo celý rad otázok o ich možnom vplyve na ľudské zdravie.