Politici

Este greu să ne imaginăm lumea fără sistemele electrice şi electronice actuale. Totuşi, deşi ne uşurează viaţa din multe puncte de vedere, aceste dispozitive emit câmpuri electromagnetice (radiaţii neionizante) care, ajunse la un anumit nivel, pot încălzi ţesuturile, aşa cum se întâmplă în cuptoarele cu microunde.

Câmpurile electromagnetice au frecvenţe diferite, exprimate în hertzi (Hz) sau în oscilaţii/secundă. Acestea au utilizări dintre cele mai diverse:

  • scanarea IRM cu câmpuri statice puternice (0 Hz)
  • curentul alternativ de frecvenţe reduse (50 Hz) - electricitatea pe care o folosim în viaţa de zi cu zi
  • telefonia mobilă, care foloseşte frecvenţe înalte (900 MHz).

Acum 20 de ani, principalele surse de câmpuri electromagnetice create de om erau staţiile de emisii radio şi de televiziune şi liniile de înaltă tensiune. Însă începând din anii 1990, numărul surselor şi tipurilor de radiaţii neionizante la care suntem expuşi a crescut considerabil de mult, odată cu dezvoltarea telecomunicaţiilor mobile şi a altor echipamente electronice. S-au accentuat, totodată, şi preocupările privind posibilele lor efecte adverse asupra sănătăţii.