Beleid

Elektrische en elektronische systemen zijn zo alomtegenwoordig dat ons leven niet meer voorstelbaar is zonder. Ze maken ons leven in velerlei opzichten gemakkelijker, maar creëren ook elektromagnetische velden (niet-ioniserende straling) die soms krachtig genoeg zijn om menselijk weefsel te verwarmen, net zoals een magnetron dat doet met microgolven.

Elektromagnetische velden hebben verschillende frequenties, uitgedrukt in Hertz (Hz), of wisselingen per seconde, voor verschillende doeleinden:

  • krachtige statische velden (0 Hz) worden gebruikt voor MRI-scans in ziekenhuizen.
  • lage frequenties (50 Hz) worden gebruikt voor de wisselstroom die we in huis of op het werk hebben.
  • uw GSM werkt met hoge frequenties (900 MHz).

Tot zo'n 20 jaar geleden waren radio- en tv-zenders en hoogspanninglijnen de grootste bron van door de mens veroorzaakte elektromagnetische straling. Maar door de opmars van de mobiele telefoon en andere elektronische apparaten is het aantal bronnen en soorten van elektromagnetische velden enorm toegenomen. Daarom maken velen zich zorgen over mogelijke negatieve gevolgen voor de gezondheid.