Politika

Elektriskās un elektroniskās sistēmas ir saviesušās tik daudz, ka nu ir grūti iedomāties dzīvi bez tām. Kaut arī tās daudzējādā ziņā mums uzlabo dzīves kvalitāti, tās arī rada elektromagnētiskos laukus (nejonizējošo starojumu), kurš, izstarots pietiekamā daudzumā, var sasildīt dzīvu organismu audus (tāpat kā mikroviļņu krāsnis).

Elektromagnētiskajiem laukiem ir dažādas frekvences, kuras tiek mērītas hercos (Hz) jeb svārstībās sekundē. Šo frekvenču stiprums ir atkarīgs no pielietojuma, piemēram:

  • spēcīgus statiskos laukus (0 Hz) izmanto medicīnā — magnētiskās rezonanses attēldiagnostikā, izmantojot skeneru;
  • zemas frekvences (50 Hz) ir standarta elektriskajai maiņstrāvai (AC), kas tiek izmantota mūsu mājās un birojos;
  • augstas frekvences ir mobilajiem tālruņiem (900 MHz).

Aptuveni pirms 20 gadiem galvenie cilvēka radītie elektromagnētiskā lauka avoti bija radio un televīzijas apraides stacijas un augstsprieguma elektrolīnijas. XX gs. 90. gados sāka strauji attīstīties mobilie sakari un citas elektroniskas ierīces, tāpēc ir ievērojami savairojušies dažādi elektromagnētiskā lauka avoti, kas uz mums iedarbojas. Tas ir radījis bažas par iespējamo negatīvo ietekmi uz veselību.