Poliitika

Elektrilised ja elektroonilised süsteemid on muutunud niivõrd üldlevinuks, et on raske kujutada ette elu ilma nendeta. Nad muudavad meie elukvaliteeti mitmeti paremaks, kuid nad loovad elektromagnetvälju (mitteioniseeriv kiirgus), mis võivad piisava tugevuse korral soojendada bioloogilist kude (nagu nad teevad seda mikrolaineahjudes).

Elektromagnetkiirguse eri sagedusi väljendatakse hertsides (Hz) või ostsillatsioonides sekundi kohta, ning neid kasutatakse eri otstarvetel. Näiteks:

  • tugevad staatilised väljad (0 Hz) on kasutusel meditsiinilistes magnetresonantstomograafides
  • madalaid sagedusi (50 Hz) kasutatakse meie kodudes ja büroodes tavapärases elektrivõrgus
  • kõrgeid sagedusi (900 MHz) kasutatakse mobiiltelefonides.

Umbes 20 aastat tagasi olid inimtekkeliste elektromagnetväljade peamisteks allikateks raadio- ja telejaamad ning kõrgepingeliinid. Telekommunikatsioonivahendite ning muude elektrooniliste seadmete ülikiire areng alates 1990. aastatest on oluliselt suurendanud selliste elektromagnetväljade allikate ja liikide arvu, millega meil on kokkupuude. See on tekitanud küsimuse nende võimalikust kahjulikust mõjust tervisele.