Πολιτική

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα είναι πλέον τόσο διαδεδομένα ώστε μας είναι δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτά. Αν και βελτιώνουν με πολλούς τρόπους τη ζωή μας, ταυτόχρονα, με τη χρήση τους δημουργούνται ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μη ιονίζουσες ακτινοβολίες) τα οποία σε συγκεκριμένες συχνότητες μπορούν να θερμάνουν βιολογικούς ιστούς (αυτός είναι και ο τρόπος λειτουργίας των φούρνων μικροκυμάτων).

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαρακτηρίζονται από διαφορετικές συχνότητες που εκφράζονται σε Hertz (Hz) ή σε ταλαντώσεις ανά δευτερόλεπτο, ανάλογα με τις χρήσεις τους, για παράδειγμα:

  • τα ισχυρά στατικά πεδία (0 Hz) χρησισμοποιούνται στην ιατρική αξονική τομογραφία
  • οι χαμηλές συχνότητες (50 Hz) χρησιμοποιούνται στο σύνηθες εναλασσόμενο ηλεκτρικό ρεύμα που τροφοδοτεί τα σπίτια και τα γραφεία μας
  • οι υψηλές συχνότητες χρησιμοποιούνται στα κινητά τηλέφωνα (900 MHz).

Μέχρι και 20 χρόνια πριν, οι βασικές πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που είχε δημιουργήσει ο άνθρωπος ήταν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί και οι ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης. Με τη ραγδαία ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών τη δεκαετία του 90, αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των πηγών και των τύπων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα οποία είμαστε εκτεθειμένοι, και, κατ΄ επέκταση, ο προβληματισμός για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στην υγεία μας.