Politika

Elektrické a elektronické systémy jsou dnes tak rozšířené, že je nyní obtížné si bez nich život představit. Na jedné straně nám přinášejí komfort, ale zároveň vytvářejí elektromagnetická pole (neionizující záření), která při určité intenzitě mohou zahřívat živé tkáně (na stejném principu jako v mikrovlnné troubě).

Elektromagnetická pole mají různou frekvenci. K vyjádření hodnoty frekvence se používá jednotka 1 Hertz (Hz) nebo kmit za sekundu. Frekvence polí generovaných přístroji se liší podle účelu daného zařízení, například:

  • silná magnetostatická pole (0 Hz) se používají v lékařství při vyšetření magnetickou rezonancí
  • nízké frekvence (50 Hz) vytváří standardní střídavý elektrický proud, který napájí přístroje v domácnostech a v kancelářích
  • elektrické rozvody a domácí elektrospotřebiče, např. vysavače, vysoušeče vlasů a žehličky
  • vysoké frekvence využívají rádia, televizory, mobilní telefony, antény Wi-Fi, mikrovlnné trouby atd.

Ještě před několika desetiletími byly hlavními umělými zdroji elektromagnetických polí rozhlasové a televizní vysílače a vedení vysokého napětí. Od 90. let minulého století se kvůli prudkému rozvoji mobilní telekomunikace a dalších elektronických zařízení podstatně zvýšilo množství i typy elektromagnetických polí, jimž jsme vystaveni. To vzbudilo obavy z jejich možného nepříznivého účinku na lidské zdraví.

Evropská komise v současné době připravuje dokument, který bude (mimo jiné i v japonštiněpdf(457 KB)) obsahovat nejčastější otázky a odpovědi Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) 日本語 (ja) týkající se problematiky elektromagnetických polí.