Politika

Elektrické a elektronické systémy jsou již natolik všudypřítomné, že si bez nich nedovedeme život představit. V mnoha ohledech sice přispívají ke kvalitě života, ale zároveň vytvářejí elektromagnetická pole (neionizující záření), která mohou při dostatečné intenzitě zahřívat tkáně (jako v mikrovlnných troubách).

Elektromagnetická pole mají různou frekvenci. Ta se obvykle vyjadřuje v hertzích [Hz]. Pole mají různé využití:

  • silná statická pole (0 Hz) se používají v medicíně ke snímání magnetickou rezonancí
  • nízké frekvence (50 Hz) má standardní střídavý elektrický proud (AC), který napájí naše domácnosti a kanceláře
  • vysoké frekvence využívají mobilní telefony (900 MHz).

Ještě přibližně před 20 lety byly hlavními umělými zdroji elektromagnetických polí rozhlasové a televizní vysílače a vedení vysokého napětí. Rychlý vývoj mobilních telekomunikačních a jiných elektronických zařízení v 90. let 20. století podstatně zvýšil počet zdrojů a druhů elektromagnetických polí, kterým jsme vystaveni. To zvýšilo obavy z jejich možných nepříznivých účinků na zdraví.