Ukrepi EU

Ukrepi EU v zvezi z elektromagnetnim sevanjem izhajajo iz Priporočila Sveta o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim sevanjem (0 Hz–300 GHz)pdf.

Priporočilo:

  • predstavi osnovne omejitve in referenčne vrednosti,
  • daje smernice za nacionalne organe EU,
  • pomeni podlago za zakonodajne ukrepe EU o varnosti izdelkov,
  • poziva Evropsko komisijo, naj redno preverja morebitne posledice elektromagnetnega sevanja za zdravje.

Omejitve in referenčne vrednosti v priporočilu temeljijo na smernicahpdfMednarodne komisije za zaščito pred neionizirnim sevanjem (to je neodvisna znanstvena komisija, ki jo priznava Svetovna znanstvena organizacija).

Te smernice je leta 1999 potrdil znanstveni usmerjevalni odbor EU in jih nato preverjal v štirih priložnostnih znanstvenih mnenjih o morebitnih posledicah elektromagnetnega sevanja za zdravje.

Zakonodajni ukrepi EU

Priporočilo je bilo referenčna podlaga za predpise EU:

Spremljanje morebitnih škodljivih posledic za zdravje

Evropska komisija spremlja nova dognanja v raziskavah o morebitnih škodljivih vplivih elektromagnetnega sevanja na zdravje.

Na njeno zahtevo je znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja Seznam prevodov predhodne povezave English (en) izdal pet mnenj na podlagi rednih analiz znanstvenih dejstev o posledicah izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem.

V znanstvenih mnenjih Seznam prevodov predhodne povezave English (en) vse doslej ni navedel potrebe po spremembi mejnih omejitev in referenčnih vrednosti, ki jih vsebuje Priporočilo Sveta 1999/51/ES Seznam prevodov predhodne povezave English (en) . Vendar pa znanstveni odbor priznava, da pri ocenjevanju tveganj, predvsem v zvezi z dolgotrajno izpostavljenostjo nizkim frekvencam, razpolagamo le z omejeno količino osnovnih podatkov. Potrebne bodo torej nadaljnje raziskave.

Zdaj je objavljeno tudi najnovejše mnenje znanstvenega odbora, ki temelji na analizi več kot 700 študij, opravljenih večinoma po letu 2009.

Evropska komisija je za splošno javnost pripravila tudi povzetke Seznam prevodov predhodne povezave English (en) mnenj znanstvenega odbora o teh vprašanjih, vključno o elektromagnetnem sevanju, in jih objavila v štirih jezikih.

Ukrepi Evropskega parlamenta

Evropski parlament je sprejel več resolucij Seznam prevodov predhodne povezave English (en) o elektromagnetnem sevanju, Evropski komisiji redno pošilja pisna vprašanja Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .

Ukrepi Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Odbor (posvetovalno telo EU) je pred kratkim na svojo pobudo pripravil mnenje o preobčutljivosti na elektromagnetna sevanja.

Skupina za dialog z deležniki

Skupina je leta 2011 na štirih srečanjih prepoznala glavna vprašanja, ki zadevajo posamezne deležnike, in pripravila ustrezna priporočila. Več v zapisnikih Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .

Zadnje srečanje je bilo marca 2014 v Atenah: Delavnica o elektromagnetnih poljih in posledicah za zdravje: Seznam prevodov predhodne povezave English (en) od znanosti do politike in ozaveščenosti prebivalstva Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .