Măsurile UE

Măsurile UE privind câmpurile electromagnetice se bazează pe Recomandarea Consiliului nr. 99/519/CE din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului la câmpuri electromagnetice (0 Hz – 300 GHz)pdf.

Recomandarea propune restricţii de bază şi niveluri de referinţă.

Context

Punerea în aplicare

Modul în care sunt puse în aplicare prevederile Recomandării este evidenţiat într-o serie de rapoarte Traducerile linkului anterior English (en) .

Reglementări europene în alte domenii

Prevederile Recomandării furnizează baza de referinţă pentru alte reglementări UE, în diferite domenii:

Revizuire

În 2007, Comisia a pregătit o evaluare intermediară a Planului european de acţiune pentru mediu şi sănătate 2004-2010. La 4 septembrie 2008, Parlamentul European a adoptat un răspuns la această evaluare, solicitându-i Consiliului „să modifice Recomandarea sa cu nr. 99/519/CE pentru a ţine seama de cele mai bune practici ale statelor membre şi pentru a stabili astfel valori limită de expunere mai stricte pentru totalitatea echipamentelor emiţătoare de unde electromagnetice cu frecvenţa cuprinsă între 0,1 MHz şi 300 GHz”. Ulterior, Comisia a adresat la rândul său un răspuns - SP(2008)6486.

În Rezoluţia privind problemele de sănătate asociate câmpurilor electromagnetice din 2 aprilie 2009, Parlamentul European nu a reînnoit solicitarea adresată anterior Consiliului. În schimb, a îndemnat Comisia „să revizuiască baza ştiinţifică şi justeţea limitelor de expunere la câmpurile electromagnetice prevăzute de Recomandarea nr. 99/519/CE şi să raporteze Parlamentului” şi „să solicite ca această revizuire să fie efectuată de către Comitetul ştiinţific pentru riscuri sanitare emergente şi noi”. Comisia a răspuns prin documentul SP(2009)3508.

Întrebări scrise adresate de Parlamentul European (începând din 2006)

Întrebări scrise Traducerile linkului anterior English (en) adresate de Parlamentul European pe tema câmpurilor electromagnetice (2006-)