Wat doet de EU?

Voor maatregelen op het gebied van elektromagnetische velden gaat de EU uit van een aanbeveling uit 1999 over de blootstelling van het publiek aan velden tot 300 GHz)pdf.

Deze aanbeveling bevat restricties and referentieniveau's.

Achtergrond

Uitvoering

Er zijn meerdere verslagen Bekijk deze link in een andere taal English (en) over de maatregelen om de aanbeveling uit te voeren:

Verdere EU-maatregelen

De aanbeveling dient ook als uitgangspunt voor EU-maatregelen op andere gebieden, zoals:

Recente ontwikkelingen

In 2007 heeft de Commissie de tussentijdse evaluatie gepubliceerd van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010. In reactie hierop verzocht het Europees Parlement op 4 september 2008 "de Raad zijn Aanbeveling 1999/519/EG te wijzigen om rekening te houden met de beste werkmethoden van de lidstaten en aldus de strengste blootstellingsnormen vast te leggen voor alle apparaten die elektromagnetische golven uitzenden in het frequentiebereik 0,1 MHz - 300 GHz". Het antwoord van de Commissie was document SP(2008)6486.

In zijn resolutie over "gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden" van 2 april 2009 herhaalde het Europees Parlement dit eerdere verzoek aan de Raad niet, maar drong "er bij de Commissie op aan de wetenschappelijke basis en de toereikendheid van de limieten voor blootstelling aan EMV's die zijn vastgelegd in Aanbeveling 1999/519/EG, te herzien en hierover verslag uit te brengen aan het Parlement" en vroeg "dat de herziening door het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's wordt uitgevoerd". De reactie van de Commissie is te vinden in document SP(2009)3508.

Schriftelijke vragen van het Europees Parlement (vanaf 2006)

Overzicht van de schriftelijke vragen van het Europees Parlement over elektromagnetische velden (2006 - )