ES veiksmai

ES savo veiksmus, susijusius su elektromagnetiniais laukais, grindžia 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų (0 Hz–300 GHz) poveikio žmonėms apribojimopdf.

Šioje rekomendacijoje pasiūlyti pagrindiniai apribojimai ir kontroliniai lygiai.

Pagrindimas

Įgyvendinimas

Ankstesni veiksmai aprašyti įvairiose rekomendacijos įgyvendinimo ataskaitose Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) .

Kitų sričių ES taisyklės

Šia rekomendacija remiamasi nustatant kitų sričių ES taisykles, pavyzdžiui:

Prašymas persvarstyti rekomendaciją

2007 m. Komisija atliko 2004-2010 m. Europos veiksmų plano aplinkos ir sveikatos srityjelaikotarpio vidurio persvarstymą. Europos Parlamentas, atsakydamas į šį persvarstymą 2008 m. rugsėjo 4 d., paragino „Tarybą iš dalies pakeisti savo Rekomendaciją 1999/519/EB siekiant atsižvelgti į pažangiausią valstybių narių patirtį ir nustatyti griežtesnes visų prietaisų, kurie skleidžia 0,1 MHz - 300 GHz dažnio elektromagnetines bangas, poveikio ribines vertes“. Komisija į tai atsakė dokumente SP(2008)6486.

Savo 2009 m. balandžio 2 d. rezoliucijoje „Su elektromagnetiniais laukais susiję susirūpinimą keliantys sveikatos klausimai“ Europos Parlamentas nepakartojo ankstesnio prašymo Tarybai, bet nusprendė paraginti „Komisiją persvarstyti EML ribas, nustatytas pagal Rekomendaciją 1999/519/EB, ir informuoti apie tai Europos Parlamentą“ ir pareikalauti, „kad šį persvarstymą atliktų Naujai atsirandančių ir naujai nustatytų pavojų sveikatai mokslinis komitetas“. Komisija į tai atsakė dokumente SP(2009)3508.

Europos Parlamento klausimai raštu (nuo 2006 m.)

Europos Parlamento klausimų raštu Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) dėl elektromagnetinių laukų sąrašas (nuo 2006 m.)