Uniós fellépés

Az elektromágneses mezőkkel kapcsolatos uniós fellépés alapja a lakosságot terhelő elektromágneses sugárzásról (0 Hz- 300 GHz) szóló tanácsi ajánláspdf.

Ez az ajánlás:

  • alapvető korlátozásokat és referenciaszinteket javasol
  • útmutatással szolgál az uniós országok kormányainak
  • alapjául szolgál az uniós termékbiztonsági szabályoknak
  • felszólítja a Bizottságot, hogy rendszeresen vizsgálja felül az elektromágneses sugárzás lehetséges egészségügyi hatásait

Az ajánlásban javasolt korlátozások és referenciaszintek az Egészségügyi Világszervezet által elismert, független szakértőkből álló szervezet, a Nemzetközi Nemionizáló Sugárvédelmi Bizottság által kiadott iránymutatásokonpdf alapulnak.

Az EU tudományos irányítóbizottsága 1999-ben jóváhagyta ezeket az iránymutatásokat, majd az azóta eltelt időben négy alkalommal – ad hoc tudományos vélemény formájában – felülvizsgálta azokat.

Uniós jogszabályi intézkedések

Az ajánlás hivatkozási alapként szolgál az alábbi uniós jogszabályokhoz:

  • A 2004/40/EKpdf irányelv helyébe lépő 2013/35/EUpdf irányelv, amely egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményeket határoz meg a munkavállalóknak az elektromágneses terek által okozott kockázatoknak való expozíciójára vonatkozóan
  • A 2006/96/EK irányelv helyébe lépő 2014/35/EU irányelv, amely a kisfeszültségű elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályokat hivatott harmonizálni
  • Az 1999/5/EK irányelv helyébe lépő 2014/53/EU irányelv, amely a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályokat hivatott harmonizálni.

Az EU figyelemmel kíséri a lehetséges egészségügyi hatásokat

A Bizottság nyomon követi az elektromágneses sugárterhelés lehetséges egészségügyi hatásaival kapcsolatos új kutatási eredményeket.

Felkérésére az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága (ÚÚAKTB) Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) ezidáig öt véleményt tett közzé rendszeres időközönként, amelyekben áttekintette az elektromágneses expozíció lehetséges egészségügyi hatásaival kapcsolatos tudományos eredményeket.

Ezek a dokumentumok nem tartalmaznak semmilyen olyan tudományos indoklást Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) , amely szerint felül kellene vizsgálni az 1999/519/EK tanácsi ajánlás Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) szerinti expozíciós küszöbértékeket (az alapvető korlátozásokat és referenciaszinteket). Az ÚÚAKTB elismeri azonban, hogy még mindig korlátozottak azok az adatok, amelyekkel az egyes kockázatokat meg lehetne becsülni – különös tekintettel a hosszú távon alacsony szintű expozícióra. Ez azt jelenti, hogy további kutatásokra van szükség.

Már elérhető az ÚÚAKTB legújabb véleménye, amely több mint 700, főképp 2009 után készült tanulmányra épül.

A Bizottság emellett összefoglalókat  Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) készített a nagyközönség számára néhány ÚÚAKTB-véleményből, amelyek témája többek között az elektromágneses sugárterhelés. Az összefoglalók négy nyelven olvashatók.

Az Európai Parlament tevékenységei

A Parlament állásfoglalásokat Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) fogadott el az elektromágneses terekről, és rendszeresen írásbeli kérdéseket Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) nyújt be a Bizottsághoz.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tevékenységei

Az Unió egyik tanácsadó szerve, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a közelmúltban saját kezdeményezésre véleményt dolgozott ki az elektromágnesességgel szembeni túlérzékenység témájában.

Az érdekelt felekkel folytatott párbeszéddel foglalkozó csoport

A csoport tagjai 2011-ben négyszer üléseztek. Céljuk az volt, hogy feltérképezzék az érdekelt feleket érintő kérdéseket és megfelelő ajánlásokat tegyenek. Ha részletesebben szeretne tájékozódni a csoport munkájáról, olvassa el az ülések jegyzőkönyveit Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) .

A legutolsó munkaértekezletet 2014 márciusában tartották Athénban („Elektromágneses mezők és egészségügyi hatásaik: a tudomány, a politika és a figyelemfelkeltés Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) ”).