Uniós fellépés

Az elektomágneses mezőkkel kapcsolatos uniós fellépés alapját a lakosságot terhelő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz- 300 GHz) korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánláspdfképezi.

Az ajánlás alapvető korlátozásokra és referenciaszintekre tesz javaslatot.

Háttér

Végrehajtás

Az eddig foganatosított intézkedésekről az ajánlás végrehajtásáról szóló jelentések Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) számolnak be:

Uniós szabályok egyéb területeken

Az ajánlás referenciaként szolgál az egyéb területekre vonatkozó uniós szabályozáshoz, például:

Értékelés

2007-ben a Bizottság elkészítette a 2004 és 2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési tervfélidős értékelését. A 2008. szeptember 4-én elfogadott válaszában az Európai Parlament felkérte "a Tanácsot 1999/519/EK ajánlásának oly módon történő módosítására, hogy az vegye figyelembe a tagállamokban alkalmazott legjobb gyakorlatokat, és így szigorúbb terhelési határértékeket szabjon meg a 0,1 MHz és 300 GHz közötti frekvencián elektromágneses hullámokat kibocsátó eszközök számára". A Bizottság az SP(2008)6486 dokumentumban válaszolt.

A 2009. április 2-i, az elektomágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmakról szóló állásfoglalásában az Európai Parlament nem ismételte meg a Tanácshoz intézett korábbi felkérését. Ehelyett úgy döntött, "sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az 1999/519/EK ajánlásban meghatározott EMF-határértékek tudományos alapját és megfelelőségét, és erről nyújtson be jelentést a Parlamenthez", valamint "kéri, hogy a felülvizsgálatot az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága végezze el". A Bizottság az SP(2009)3508 dokumentumban válaszolt.

Az európai parlamenti képviselők írásbeli kérdései (2006-tól)

Az európai parlamenti képviselők által az elektromágneses mezőkkel kapcsolatban feltett írásbeli kérdések Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) áttekintése (2006-tól)