Elektromagnetiska fält

Vad tycker allmänheten?

Sedan 1973 har EU-kommissionen gjort opinionsundersökningar i EU-länderna för att ta reda på vad allmänheten tycker i olika frågor. En av de här Eurobarometerundersökningarna  handlade om människors åsikter om elektromagnetiska fält och de eventuella hälsoriskerna.

En Eurobaromenterundersökning från 2007 om elektromagnetiska fält visade på en ganska jämn fördelning mellan de som oroade sig och de som inte var oroliga. De flesta ansåg dock att länderna kunde göra mer för att förebygga hälsorisker från elektromagnetiska fält och informera allmänheten.

I en uppföljande Eurobarometerundersökning från 2010 (+ bilagor) var det något färre som oroade sig för eventuella risker (46 procent jämfört med 48 procent), men de flesta ville ändå att myndigheterna skulle göra mer för att förebygga riskerna och informera allmänheten om dem. Hälften av de tillfrågade tyckte att också EU-kommissionen borde göra mer.

Kommissionen höll 2011 diskussioner  med enskilda och organisationer som var intresserade av frågor om elektromagnetiska fält.