Pola elektromagnetyczne

Opinie obywateli

Od 1973 r. Komisja Europejska przeprowadza badania ankietowe wśród obywateli UE, aby obserwować zmiany opinii publicznej w państwach członkowskich. Jedno z takich badań Eurobarometru  dotyczyło potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z polami elektromagnetycznymi.

Badanie Eurobarometru z 2007 r. dotyczące pól elektromagnetycznych pokazało, że respondenci dość równo podzielili się na dwie grupy: takich, którzy uważali, że problem „ich dotyczy", i takich, według których problem „ich nie dotyczy". Większość ankietowanych równocześnie stwierdziła, że rządy krajów UE mogłyby zrobić więcej, aby zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia związanym z polami elektromagnetycznymi i informować o nich opinię publiczną.

Kolejne badanie Eurobarometru z 2010 r. poświęcone tej tematyce (+ załączniki) pokazało niewielki spadek liczby osób, które uważały, że problem ich dotyczy (46 proc. zamiast 48 proc.). Odnotowano jednak także, że większość obywateli UE nadal uważa, iż władze krajowe mogą uczynić więcej, aby zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia związanym z polami elektromagnetycznymi i informować o nich opinię publiczną. Prawie połowa respondentów wyraziła takie oczekiwania również pod adresem Komisji Europejskiej.

W 2011 r. Komisja odbyła rozmowy  z osobami fizycznymi i organizacjami zainteresowanymi polami elektromagnetycznymi.