Elektromagnetiske felter

Borgernes holdning

Siden 1973 har Europa-Kommissionen gennemført undersøgelser blandt borgerne i hele EU for at holde øje med holdningsændringer i EU-landene. En af disse Eurobarometerundersøgelser  så på borgenes holdning til potentielle sundhedsrisici forbundet med elektromagnetiske felter.

En Eurobarometerundersøgelse fra 2007 om dette emne viste en forholdsvis ligelig fordeling mellem dem, der var "bekymret", og dem, der "ikke var bekymret". De fleste europæere mente alligevel, at de nationale myndigheder kunne gøre mere for at forebygge potentielle sundhedsrisici forbundet med elektromagnetiske felter og informere offentligheden.

En opfølgende undersøgelse fra 2010 (plus bilag) viste, at en anelse færre var bekymret om potentielle risici (46 % mod 48 %), men at de fleste europæere stadig ønskede, at de nationale myndigheder gjorde mere for at forebygge disse risici og informere offentligheden om dem. Næsten halvdelen af de adspurgte mente, at Europa-Kommissionen også kunne gøre mere på området.

I 2011 førte Kommissionen drøftelser  med enkeltpersoner og organisationer, som havde en interesse i elektromagnetiske felter.