Vad säger allmänheten?

Sedan 1973 har EU-kommissionen gjort opinionsundersökningar i medlemsländerna för att höra vad allmänheten tycker i olika frågor. Några av Eurobarometerundersökningarna Visa översättning av föregående länk English (en) har handlat om folks oro för elektromagnetiska fält.

En Eurobarometerundersökning från 2007pdf om eventuella hälsorisker med elektromagnetiska fält visar en rätt jämn fördelning mellan de som är ”oroliga” och ”inte oroliga”. Men de flesta ansåg i vilket fall att myndigheterna kunde göra mer för att informera allmänheten och förhindra eventuella hälsorisker.

Enligt en uppföljande Eurobarometer från 2010 pdf (+ bilagorpdf) har antalet oroliga människor minskat något (46 procent i stället för 48), men man tycker fortfarande att myndigheterna inte gör tillräckligt. Hälften av dem som svarade tycker också att EU-kommissionen bör göra mer för att förebygga och informera om riskerna.