Mnenje državljanov

Evropska komisija od leta 1973 spremlja javno mnenje z raziskavami po celotni Evropski uniji. V nekaterih raziskavah Eurobarometer Seznam prevodov predhodne povezave English (en) so prebivalce vprašali tudi po njihove mmnenju o morebitni nevarnosti elektromagnetnega sevanja.

Iz raziskave Eurobarometer leta 2007pdf o morebitni nevarnosti elektromagnetnega sevanja je razvidno, da je bilo javno mnenje dokaj enakomerno razdeljeno na „zaskrbljene“ in „nezaskrbljene“. Toda večina vprašanih je menila, da bi državni organi morali narediti več za zaščito zdravja pred morebitnim nevarnim elektromagnetnim sevanjem in bolje obveščati javnost.

Podobna raziskava Eurobarometer leta 2010pdf (+ prilogepdf) je pokazala, da se je število zaskrbljenih sicer nekoliko zmanjšalo (46 % namesto 48 %), toda večina vprašanih je še vedno menila, da nacionalni organi ne storijo dovolj za zaščito prebivalcev pred morebitnim nevarnim elektromagnetnim sevanjem in za obveščanje javnosti. Skoraj polovica vprašanih takšne ukrepe zahteva tudi od Evropske komisije.