Názor občanov

Európska komisia monitoruje od roku 1973 vývoj verejnej mienky v členských štátoch prostredníctvom celoeurópskych prieskumov. Predmetom týchto prieskumov Eurobarometer Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) sú aj názory občanov na potenciálne zdravotné riziká spojené s elektromagnetickými poľami.

Prieskum Eurobarometer z roku 2007pdf o možných zdravotných rizikách elektromagnetických polí ukázal, že počet „znepokojených“ respondentov sa približne rovná počtu tých, ktorých táto otázka neznepokojuje. Väčšina európskych občanov má však pocit, že vnútroštátne orgány by mohli urobiť viac v oblasti prevencie možného zdravotného rizika spôsobeného elektromagnetickými poľami a informovania verejnosti.

Nadväzný prieskum Eurobarometer z roku 2010pdf (+ prílohypdf) poukázal na mierny pokles „znepokojených“ respondentov (46 % namiesto 48 %) ale preukázal, že väčšina Európanov si i naďalej myslí, že by vnútroštátne orgány mohli urobiť viac v oblasti prevencie možného zdravotného rizika spôsobeného elektromagnetickými poľami a informovania verejnosti. Táto požiadavka, ktorú vyslovila takmer polovica respondentov, je adresovaná aj Európskej komisii.