Opinie obywateli

Od 1973 r. Komisja Europejska monitoruje rozwój opinii publicznej w państwach członkowskich poprzez badania przeprowadzane wśród obywateli Unii Europejskiej. W ramach badań przeprowadzonych przez Eurobarometr Wybierz wersję językową tego linka English (en) poruszono również kwestię opinii obywateli na temat potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z polami elektromagnetycznymi.

Badanie Eurobarometru z 2007 r.pdf dotyczące potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z polami elektromagnetycznymi pokazało dość równy podział na „zainteresowanych" i „niezainteresowanych", aczkolwiek większość obywateli europejskich wyraziła opinię, że władze krajowe mogły uczynić więcej, aby zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia związanym z polami elektromagnetycznymi i informować o nich opinię publiczną.

Badanie Eurobarometru z 2010 r.pdf (+ załącznikipdf) pokazało niewielki spadek liczby zainteresowanych osób (46% zamiast 48%), ale wykazało, że większość obywateli europejskich nadal uważa, że władze krajowe mogą uczynić więcej, aby zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla zdrowia związanym z polami elektromagnetycznymi i informować o nich opinię publiczną. Ponad połowa respondentów wyraziła takie oczekiwania również pod adresem Komisji Europejskiej.