Publieke opinie

Sinds 1973 volgt de Europese Commissie met allerlei enquêtes de publieke opinie in de hele EU. Bij een van die Eurobarometers Bekijk deze link in een andere taal English (en) is onderzocht hoe de bevolking denkt over de mogelijke risico's van elektromagnetische velden.

Bij een Eurobarometer-enquête uit 2007pdf over dit onderwerp bleken ongeveer evenveel mensen "verontrust" als "niet verontrust" te zijn. Toch zei een meerderheid ook dat de nationale overheden meer konden doen om eventuele gezondheidsrisico's te voorkomen en het publiek voor te lichten.

Bij een volgende Eurobarometer in 2010pdf (+ bijlagenpdf) was het percentage verontruste mensen licht afgenomen (46% tegenover 48%), maar bleek opnieuw dat de nationale overheden volgens de meeste Europeanen meer zouden moeten doen om risico's te voorkomen en het publiek voor te lichten Bijna de helft van de respondenten wilde dat ook de Europese Commissie méér zou doen op dit gebied.

Al in 2011 heeft de Commissie overleg Bekijk deze link in een andere taal English (en) gepleegd met verschillende belanghebbende personen en organisaties.