Publieke opinie

Sinds 1973 volgt de Europese Commissie de publieke opinie in de hele EU. Deze Eurobarometer-onderzoeken Bekijk deze link in een andere taal English (en) peilen ook naar de mening van EU-burgers over het mogelijke gevaar van electromagnetische velden.

Bij een Eurobarometer-onderzoek uit 2007pdf over de mogelijke risico's van electromagnetische velden bleken ongeveer evenveel mensen "verontrust" als "niet verontrust" te zijn, maar zei een meerderheid ook dat de nationale overheden meer konden doen om risico's van electromagnetische velden te voorkomen en om het publiek voor te lichten.

Bij een volgend Eurobarometer-onderzoek in 2010pdf (+ bijlagenpdf) was het percentage verontruste mensen licht afgenomen (46% tegenover 48%) maar bleek opnieuw dat volgens een meerderheid de nationale overheden meer moeten doen om de risico's van electromagnetische velden te voorkomen en om het publiek voor te lichten. Dit verzoek wordt ook gedaan in bijna de helft van de reacties die de Europese Commissie heeft ontvangen.