Iedzīvotāju viedoklis

Kopš 1973. gada Eiropas Komisija, veicot Eiropas Savienības iedzīvotāju aptaujas, seko sabiedriskās domas attīstībai dalībvalstīs. Šajās Eirobarometra aptaujās Izvēlieties saites tulkojumu English (en) centās arī noskaidrot, kāds ir iedzīvotāju viedoklis par iespējamo elektromagnētiskā lauka radīto apdraudējumu.

Kādā 2007. gadā veiktajā Eirobarometra aptaujāpdf, jautāti, vai viņus māc bažas par elektromagnētiskā lauka radīto iespējamo risku, iedzīvotāju domas diezgan vienmērīgi dalījās: vieni bija nobažījušies, otri — nē. Tomēr lielākajai daļai Eiropas iedzīvotāju šķita, ka dalībvalstu varas iestādes varētu darīt vairāk, lai novērstu elektromagnētiskā lauka iespējamo ietekmi uz veselību un informētu sabiedrību.

2010. gada Eirobarometra papildaptaujāpdf (un pielikumospdf) ir redzams, ka uztraukto cilvēku skaits ir nedaudz samazinājies (46%, nevis 48%), bet ka lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju joprojām uzskata, ka dalībvalstu varas iestādes varētu darīt vairāk, lai novērstu iespējamo veselības apdraudējumu, ko rada elektromagnētiskais lauks, un informētu sabiedrību. To pašu gandrīz puse respondentu sagaida arī no Eiropas Komisijas.