Ką mano piliečiai

Europos Komisija, nuo 1973 m. atlikdama Europos Sąjungos piliečių nuomonių tyrimus, stebi, kaip, laikui bėgant, keičiasi valstybių narių visuomenių nuomonės. Per šiuos Eurobarometro Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) tyrimus taip pat sužinotas piliečių požiūris į galimus elektromagnetinių laukų pavojus sveikatai.

2007 m. atliktas Eurobarometro tyrimaspdf dėl galimų pavojų sveikatai, susijusių su elektromagnetiniais laukais, parodė, kad „susirūpinusių“ ir „nesirūpinančių“ dėl šio pavojaus piliečių yra maždaug po lygiai, bet dauguma Europos piliečių mano, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų labiau stengtis apsaugoti visuomenę ir informuoti ją apie galimus elektromagnetinių laukų pavojus sveikatai.

Tolesnis 2010 m. atliktas Eurobarometro tyrimaspdf (ir jo priedaipdf) parodė, kad susirūpinusių žmonių šiek tiek sumažėjo (nuo 48 % iki 46 %), bet dauguma Europos piliečių mano, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų labiau stengtis apsaugoti visuomenę ir informuoti ją apie galimus elektromagnetinių laukų pavojus sveikatai. Beveik pusė tyrime dalyvavusių žmonių to paties tikisi iš Europos Komisijos.