Kansalaismielipide

Euroopan komissio on vuodesta 1973 lähtien seurannut kyselytutkimusten avulla kansalaismielipiteen kehittymistä jäsenvaltioissa. Näissä Eurobarometri-kyselyissä Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) on selvitetty myös kansalaisten näkemyksiä sähkömagneettisten kenttien mahdollisesti aiheuttamista terveysriskeistä.

Vuoden 2007 Eurobarometri-kyselyssäpdf, joka koski sähkömagneettisten kenttien mahdollisesti aiheuttamia terveysriskejä, oli asiasta huolestuneita ja siihen välinpitämättömästi suhtautuvia osapuilleen yhtä paljon. Useimmat EU-kansalaiset kuitenkin katsoivat, että kansalliset viranomaiset voisivat toimia aktiivisemmin sähkömagneettisten kenttien mahdollisesti aiheuttamien terveysriskien estämisessä ja kansalaisille suunnatussa tiedottamisessa.

Vuoden 2010 Eurobarometri-kyselyssäpdf (+liitteetpdf), joka oli jatkoa edelliselle, huolestuneiden määrä oli laskenut hieman (48 prosentista 46 prosenttiin). Kysely osoitti silti, että useimpien EU-kansalaisten mielestä kansalliset viranomaiset voisivat edelleen toimia aktiivisemmin sähkömagneettisten kenttien mahdollisesti aiheuttamien terveysriskien estämisessä ja kansalaisille tiedottamisessa. Lähes puolet vastaajista odottaa samaa myös Euroopan komissiolta.