Kodanike arvamus

Euroopa Komisjon on alates 1973. aastast jälginud avaliku arvamuse muutusi liikmesriikides, viies selleks Euroopa kodanike hulgas läbi uuringuid. Eurobaromeetri Valige lingiga seotud tõlked English (en) tehtud uuringutes jälgiti ka kodanike arvamust elektromagnetvälja võimalike terviseohtude kohta.

2007. aasta Eurobaromeetri uuringpdf elektromagnetvälja põhjustatud võimalike terviseohtude kohta näitas küllaltki võrdset jaotust nende vahel, kes asjaomast küsimust probleemiks pidasid ning kes ei pidanud, kuid enamik Euroopa kodanikke leidis, et riik saaks teha rohkem elektromagentvälja põhjustatud võimaliku ohu vältimiseks ning avalikkuse asjakohaseks teavitamiseks.

2010. aasta Eurobaromeetri jätku-uuringpdf ja selle lisadpdf näitasid teemat problemaatiliseks pidavate inimeste arvu vähest langust (46% varasema 48% asemel), kuid need näitasid ka seda, et enamik Euroopa kodanikke leidis ikka veel, et riik saaks teha rohkem elektromagentvälja põhjustatud võimaliku ohu vältimiseks ning avalikkuse asjaomaseks teavitamiseks. Samalaadse seisukoha esitavad peaaegu pooled vastajad ka Euroopa Komisjonile.