Hvad siger borgerne?

Siden 1973 har Kommissionen fulgt udviklingen i den offentlige mening i EU-landene ved at lave meningsmålinger blandt borgerne i EU. Disse Eurobarometre Vælg oversættelse af det forrige link English (en) har også undersøgt borgernes syn på mulige sundhedsrisici som følge af elektromagnetiske felter.

En Eurobarometerundersøgelse fra 2007pdf om de mulige sundhedsmæssige risici ved elektromagnetiske felter viste en nogenlunde ligelig fordeling mellem "bekymrede" og "ikke bekymrede" - men de fleste europæiske borgere mente, at de nationale myndigheder kunne gøre mere for at forebygge mulige sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter og informere offentligheden.

En opfølgning på Eurobarometerundersøgelsen i 2010pdf (+ bilagpdf) viste et lille fald i antallet af berørte personer (46 % i stedet for 48 %), men påpegede, at de fleste europæiske borgere stadig mente, at de nationale myndigheder kunne gøre mere for at forebygge mulige sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter og informere offentligheden. Det samme giver næsten halvdelen af deltagerne udtryk for over for Kommissionen.