Názor občanů

Od roku 1973 Evropská komise sleduje vývoj veřejného mínění v členských státech a mezi občany provádí průzkum. Tyto tzv. Eurobarometry Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) zkoumají také názor občanů na potenciální zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli.

Průzkum Eurobarometru provedený v roce 2007pdf týkající se potenciálních zdravotních rizik spojených s elektromagnetickými poli ukázal, že rozložení názorů je poměrně vyrovanané – od „znepokojení“ až po zcela opačné stanovisko. Většina evropských občanů se nicméně domnívala, že vnitrostátní orgány by mohly pro prevenci potenciálních zdravotních rizik spojených s elektromagnetickými poli činit více a veřejnost lépe informovat.

Navazující průzkum Eurobarometru provedený v roce 2010pdf (+ přílohypdf) neukázal významný pokles počtu znepokojených lidí (46 % namísto 48 %) a zároveň potvrdil, že veřejnost stále volá po lepší prevenci a informovanosti. Je to požadavek, který téměř polovina respondentů vznáší také k Evropské komisi.