Мнение на гражданите

От 1973 г. насам Европейската комисия следи развитието на общественото мнение в страните членки чрез провеждане на проучвания сред гражданите на Европейския съюз. Тези проучвания, наречени Евробарометър Избор на превод за предходната връзка English (en) , изследваха и мнението на гражданите по отношение на потенциалните рискове за здравето от електромагнитните полета.

Проучване на Евробарометър от 2007 г.pdf относно потенциалните рискове за здравето от електромагнитни полета показва относително равно съотношение между „обезпокоените“ и „необезпокоените“, но повечето европейски граждани са изразили мнение, че националните органи могат да правят повече за предотвратяване на потенциалните рискове от електромагнитни полета и за информиране на обществеността.

Последващо проучване на Евробарометър от 2010 г.pdf (+ Приложенияpdf) показва лек спад на „обезпокоените“ европейци (46 % вместо 48 %), но също и, че повечето от тях все още са на мнение, че националните органи могат да правят повече за предотвратяване на потенциалните рискове от електромагнитни полета и за информиране на обществеността. Такова е и искането на почти половината от анкетираните, отправено към Европейската комисия.