Politika

eZdravotníctvo:

  • predstavuje nástroje a služby využívajúce informačné a komunikačné technológie (IKT), ktoré môžu zlepšiť prevenciu, diagnostikovanie, liečbu, monitorovanie a riadenie;
  • môže byť prospešné pre celú spoločnosť – zlepšuje prístup ku zdravotnej starostlivosti, zlepšuje jej kvalitu a pomáha zefektívniť sektor zdravotníctva;
  • umožňuje výmenu informácií a údajov medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, nemocnicami, zdravotníckymi odborníkmi a informačnými sieťami v oblasti zdravia; poskytuje elektronické zdravotné záznamy; telemedicínske služby; prenosné prístroje na monitorovanie pacientov, softvér na plánovanie časových rozvrhov pre operačné sály, robotickú chirurgiu a experimentálny výskum virtuálnej ľudskej fyziológie.

Ciele EÚ:

  • zlepšiť zdravie občanov sprístupnením zdravotne dôležitých informácií – v prípade potreby medzi jednotlivými krajinami – prostredníctvom nástrojov eZdravotníctva;
  • zvýšiť kvalitu a prístupnosť zdravotnej starostlivosti začlenením eZdravotníctva do politiky v oblasti zdravia a koordináciou politických, finančných a technických stratégií jednotlivých členských štátov na úrovni EÚ;
  • zlepšiť efektívnosť, použiteľnosť a rozšírenosť nástrojov elektronického zdravotníctva zapojením odborníkov a pacientov do ich návrhov, tvorby a uplatňovania.