Politika

Elektronické zdravotníctvo (eHealth):

  • predstavuje nástroje a služby využívajúce informačné a komunikačné technológie (IKT), ktoré môžu zlepšiť prevenciu, diagnostikovanie, liečbu, monitorovanie a riadenie,
  • môže byť prospešné pre celú spoločnosť – zlepšuje prístup ku zdravotnej starostlivosti, zlepšuje jej kvalitu a pomáha zefektívniť sektor zdravotníctva,
  • umožňuje výmenu informácií a údajov medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, nemocnicami, zdravotníckymi odborníkmi a informačnými sieťami v oblasti zdravia, poskytuje elektronické zdravotné záznamy, telemedicínske služby, prenosné prístroje na monitorovanie pacientov, softvér na plánovanie časových rozvrhov pre operačné sály, robotickú chirurgiu a experimentálny výskum virtuálnej ľudskej fyziológie.

Ciele EÚ:

  • zlepšiť zdravie občanov sprístupnením zdravotne dôležitých informácií – v prípade potreby medzi jednotlivými krajinami – prostredníctvom nástrojov elektronického zdravotníctva,
  • zvýšiť kvalitu a prístupnosť zdravotnej starostlivosti začlenením elektronického zdravotníctva do politiky v oblasti zdravia a koordináciou politických, finančných a technických stratégií jednotlivých členských štátov na úrovni EÚ,
  • zlepšiť efektívnosť, použiteľnosť a rozšírenosť nástrojov elektronického zdravotníctva zapojením odborníkov a pacientov do ich návrhov, tvorby a uplatňovania.

Stratégia v oblasti jednotného digitálneho trhu

Európska komisia prijala stratégiu v oblasti jednotného digitálneho trhu pre Európupdf, ktorej cieľom je digitalizovať slobody jednotného trhu a podporiť rast a nové pracovné miesta v EÚ. Táto stratégia zahŕňa telemedicínu a elektronické zdravotníctvo, ktoré sú krokom vpred pri podpore interoperability a noriem týchto digitálnych technológií v EÚ, a to v prospech pacientov, odborníkov v oblasti zdravotníctva, zdravotníckych systémov a priemyslu.

Smernica o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Článkom 14 smernice 2011/24/EÚ sa zriaďujú dobrovoľné siete vnútroštátnych orgánov zodpovedných za elektronické zdravotníctvo. Sieť elektronického zdravotníctva Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) vypracuje usmernenia v oblasti elektronického zdravotníctva. Ich cieľom je zlepšiť interoperabilitu medzi systémami elektronického zdravotníctva a kontinuitu starostlivosti, a zaistiť prístup k bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Tvorba politického rámca

Kľúčové dokumenty Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) týkajúce sa elektronického zdravotníctva

Podporné opatrenia

Podpora projektov v oblasti elektronického zdravotníctva Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)