Polityka

E-zdrowie:

  • to narzędzia i usługi wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK), które mogą ulepszyć profilaktykę, diagnostykę, leczenie, monitorowanie i zarządzanie
  • pomaga całemu społeczeństwu poprzez ulepszenie dostępu do usług opieki zdrowotnej i poprawę ich jakości oraz zwiększenie efektywności całego sektora zdrowia
  • obejmuje wymianę informacji oraz danych między pacjentami i podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne, szpitalami, pracownikami służby zdrowia oraz podmiotami odpowiedzialnymi za sieci informacyjne; elektroniczne rejestry medyczne; usługi w zakresie telemedycyny; przenośne urządzenia do monitorowania pacjentów, oprogramowania do opracowywania harmonogramów, roboty wykorzystywane w chirurgii i badania podstawowe w zakresie wirtualnego modelu fizjologii człowieka.

Cele UE:

  • poprawa stanu zdrowia obywateli dzięki udostępnianiu innym krajom informacji, które mogą ocalić ludzkie życie – za pomocą narzędzi e-zdrowia
  • podniesienie jakości usług opieki zdrowotnej i zwiększenie ich dostępności poprzez włączenie e-zdrowia do unijnej polityki zdrowotnej i koordynację politycznych, finansowych i technicznych strategii krajów UE
  • sprawienie, by narzędzia e-zdrowia były skuteczniejsze, bardziej przyjazne dla użytkownika i bardziej popularne poprzez zaangażowanie pracowników sektora zdrowia i pacjentów w opracowanie strategii i projektu oraz jej realizację.

Strategia jednolitego rynku cyfrowego

KE przyjmuje strategię jednolitego rynku cyfrowego dla Europypdf, której celem jest sprawienie, by unijne swobody rynkowe działały również w odniesieniu do rynku cyfrowego, i wspieranie wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w Europie. Strategia obejmuje usługi telemedycyny i e-zdrowia, co stanowi ważny krok naprzód we wspieraniu interoperacyjności tych technologii cyfrowych w UE oraz związanych z nimi norm, z korzyścią dla pacjentów i pracowników służby zdrowia, systemów opieki zdrowotnej oraz przemysłu.

Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej

Art. 14 dyrektywy 2011/24/UE przewiduje utworzenie dobrowolnej sieci organów krajowych odpowiedzialnych za e-zdrowie. Sieć e-zdrowia Wybierz wersję językową tego linka English (en) opracuje wytyczne w dziedzinie e-zdrowia. Ma ona zwiększyć interoperacyjność systemów zdrowotnych i ciągłość opieki oraz zapewnić dostęp do bezpiecznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości.

Rozwój ram działania

Najważniejsze dokumenty Wybierz wersję językową tego linka English (en) na temat e-zdrowia

Działania wspierające

Wsparcie dla projektów w dziedzinie e-zdrowia Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)