Beleid

eHealth:

  • verwijst naar op ICT (informatie- en communicatietechnologie) gebaseerde instrumenten en diensten in de gezondheidszorg die kunnen bijdragen tot betere preventie, behandeling, toezicht en beheer.
  • kan de hele EU-bevolking ten goede komen doordat de zorg toegankelijker en beter wordt en de zorgsector efficiënter kan werken.
  • omvat het uitwisselen van informatie en gegevens tussen patiënten en zorgverleners, ziekenhuizen, werknemers in de zorg en gezondheidsinformatienetwerken; elektronische patiëntendossiers; telegeneeskundige diensten; draagbare bewakingsapparatuur voor patiënten, planningssoftware voor operatiekamers, chirurgie met behulp van robots en "blue skies" onderzoek naar de virtuele fysiologische mens.

Doelstellingen van de EU:

  • betere volksgezondheid door levensreddende informatie beschikbaar te stellen, zo nodig aan andere landen, met behulp van eHealth-instrumenten
  • toegankelijkere en betere gezondheidszorg door eHealth een vast onderdeel te maken van het gezondheidsbeleid en door de politieke, financiële en technische strategieën van de EU-landen te coördineren
  • efficiëntere, meer gebruiksvriendelijke en breed geaccepteerde eHealth-instrumenten te maken door professionals en patiënten te betrekken bij de strategie, het ontwerp en de uitvoering.