Politika

E-veselība:

  • rīki un pakalpojumi, kuros izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), kas var uzlabot profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, uzraudzību un vadību.
  • var būt ieguvums visai sabiedrībai, uzlabojot aprūpes pieejamību un kvalitāti un darot veselības aizsardzības nozari efektīvāku.
  • ietver informāciju un datus, kas ir pieejami pacientiem, veselības aizsardzības pakalpojumu sniedzējiem, slimnīcām, mediķiem un veselības aizsardzības informācijas tīkliem; elektroniskas pacientu medicīniskās kartes; telemedicīnas pakalpojumus; pārnēsājamas pacienta uzraudzības ierīces, operāciju zāles rezervēšanas programmatūru, automatizēto ķirurģiju, kā arī pētījumu “blue-sky”, kurā pētījumu priekšmets ir cilvēka fizioloģijas virtuālais modelis.

ES mērķi:

  • uzlabot iedzīvotāju veselību, liekot lietā e-veselības rīkus un gādājot par dzīvībai svarīgas informācijas pieejamību, vajadzības gadījumā starp valstīm.
  • uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, veselības aizsardzības politikā iekļaujot e-veselību un saskaņojot ES dalībvalstu politiku, finansiālās un tehniskās stratēģijas.
  • darīt e-veselības rīkus efektīvākus, lietotājam draudzīgākus un gādāt par to plašu izmantojumu, profesionāļus un pacientus iesaistot plānošanā, izstrādē un īstenošanā.