Politika

E. sveikata:

  • reiškia priemones ir paslaugas, kurios dėl naudojamų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) gali pagerinti prevenciją, diagnozavimą, gydymą, stebėjimą ir valdymą;
  • gali būti naudinga visai visuomenei, nes naudojant e. sveikatos priemones galimybių gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas daugėja, o sveikatos sektorius tampa veiksmingesnis;
  • ją sudaro pacientų, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, ligoninių, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos apsaugos informacijos tinklų dalijimasis informacija ir duomenimis, elektroniniai sveikatos įrašai, telemedicinos paslaugos, nešiojamieji pacientų stebėjimo prietaisai, operacinių grafikų sudarymo programinė įranga, robotizuota chirurgija, fundamentiniai virtualaus fiziologinio žmogaus moksliniai tyrimai ir kt.

ES tikslai:

  • gerinti piliečių sveikatą, t. y. naudojant e. sveikatos priemones pasiekti, kad būtų prieinama gyvybiškai svarbi informacija – prireikus ir kitose šalyse;
  • gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir galimybę naudotis jos paslaugomis įtraukiant e. sveikatą į sveikatos politiką ir koordinuojant ES šalių politines, finansines ir technines strategijas;
  • pasiekti, kad e. sveikatos priemonės būtų veiksmingesnės, patogesnės ir plačiai naudojamos, įtraukiant specialistus ir pacientus į strategijų rengimą ir įgyvendinimą.