EU:n toimet

Sähköiset terveydenhuoltopalvelut (eHealth)

  • tarkoittavat terveydenhuoltoalan välineitä ja palveluja, jotka hyödyntävät tieto- ja viestitätekniikkaa ja joiden pyrkimyksenä on parantaa sairauksien ehkäisyä, diagnosointia, hoitoa, seurantaa ja terveydenhuollon hallintoa
  • voivat hyödyttää koko yhteisöä parantamalla hoidon saatavuutta ja laatua ja tehostamalla terveydenhuoltoalan toimintaa
  • käsittävät paitsi tietojen vaihdon potilaiden sekä terveydenhuoltopalvelujen tarjoajien, sairaaloiden, terveysalan ammattilaisten ja terveysalan tietoverkkojen välillä myös monia muita sovelluksia, kuten sähköiset potilastietojärjestelmät, etälääketieteen palvelut, kannettavat potilaiden seurantalaitteet, leikkaussalien varausjärjestelmät, robottikirurgian ja ihmisen fysiologian virtuaalimallinnukseen liittyvän uteliaisuustutkimuksen.

EU:n tavoitteena on

  • parantaa kansalaisten terveyttä parantamalla tärkeiden terveystietojen saatavuutta tarvittaessa myös eri maiden välillä sähköisen terveydenhuollon välineiden avulla
  • kehittää terveydenhuoltopalvelujen laatua ja saatavuutta ottamalla sähköiset terveydenhuoltopalvelut osaksi yleistä terveyspolitiikkaa ja koordinoimalla EU-maiden poliittisia, taloudellisia ja teknisiä strategioita
  • tehdä sähköisen terveydenhuollon välineistä tehokkaampia, helppokäyttöisempiä ja laajasti hyväksyttyjä ottamalla alan ammattilaiset ja potilaat mukaan strategioiden ja välineiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.