Poliitika

e-tervis:

  • hõlmab vahendeid ja teenuseid, mille puhul kasutatakse info- ja sidetehnoloogiat, mis võivad parandada ennetustegevust, diagnoosimist, ravi, järelvalvet ja haldamist.
  • oleks kasulik kogu ühiskonnale, parandades tervishoiu kättesaadavust ja selle kvaliteeti ning tõhustades tervishoiusektori tööd.
  • sisaldab teavet ning patsientide ja tervishoiuteenuste pakkujate, haiglate, tervishoiutöötajate ja terviseteabevõrgustike vahelist andmevahetust; elektroonilisi terviseandmeid; telemeditsiini teenuseid; teisaldatavaid patsientide jälgimiseks mõeldud seadmeid, operatsioonisaali kavandamise tarkvara, robotiseerituid operatsioone ja alusuuringuid füsioloogilisel virtuaalinimesel.

ELi eesmärgid:

  • parandada kodanike tervist elupäästva teabe avaldamisega – vajadusel ka riikide vahel – kasutades selleks e-tervise vahendeid
  • parandada tervishoiuteenusele jurudepääsu ning selle kvaliteeti, muutes e-tervise tervisepoliitika osaks ning kooskõlastades ELi riikide poliitilisi, finants- ja tehnilisi strateegiaid
  • muuta e-tervis tõhusamaks, kasutajasõbralikumaks ja laialdaselt tunnustatuks, kaasates tervishoiutöötajad ja patsiendid strateegia koostamisse ja rakendamisse.