Politik

e-Sundhed:

  • vedrører redskaber og tjenester baseret på informations- og kommunikationsteknologi (IKT), som kan forbedre forebyggelse, diagnose, behandling, tilsyn og forvaltning
  • er til fordel for hele samfundet i kraft af bedre adgang til en sundhedspleje af højere kvalitet og en mere effektiv sundhedssektor
  • omfatter udveksling af information og data mellem patienter og sundhedstjenesteydere, hospitaler, sundhedsprofessionelle og sundhedsinformationsnetværk, elektroniske journaler, telemedicintjenester, bærbare systemer til patientovervågning, planlægningssoftware til operationslokaler, robotkirurgi og "blue sky"-forskning i virtuel human fysiologi.

EU's mål er at:

  • forbedre sundheden ved at benytte e-sundhedsredskaber til at formidle livsvigtige oplysninger – også mellem lande
  • give bedre adgang til en sundhedspleje af højere kvalitet ved at integrere e-sundhed i sundhedspolitikken og koordinere EU-landenes politiske, finansielle og tekniske strategier
  • gøre e-sundhedsredskaberne mere effektive, brugervenlige og udbredte ved at inddrage sundhedsprofessionelle og patienter i strategi, design og gennemførelse.