Politika

Elektronické zdravotnictví (eHealth):

  • je souhrnný název pro nástroje a služby, které využívají informačních a komunikačních technologií (IKT) ke zlepšování prevence, diagnostiky, léčby, sledování a řízení v oblasti zdravotnictví.
  • přináší veřejnosti prospěch spočívající v lepším přístupu k péči, její lepší kvalitě a ve vyšší efektivitě zdravotnictví.
  • spočívá mimo jiné ve sdílení informací mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče, nemocnicemi, zdravotnickým personálem a zdravotnickými informačními sítěmi; zahrnuje také elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny, přenosné prostředky pro monitorování pacientů, software pro vytváření časových rozvrhů pro operační sály, operace pomocí robota a výzkum spojený s vizí virtuální lidské fyziologie.

Cíle EU:

  • zdraví občanů – nástroje elektronického zdravotnictví umožní sdílení informací (bude-li to nutné i mezi jednotlivými zeměmi) nutných k péči o zdraví občanů a k záchraně jejich životů
  • zlepšování kvality zdravotní péče a přístupu k ní – elektronické zdravotnictví se stane nedílnou součástí politické oblasti zdraví a země EU budou své politické, finanční a technické strategie společně koordinovat
  • zefektivnění nástrojů elektronického zdravotnictví a zvýšení jejich uživatelského komfortu a využití – do plánování, vývoje a realizace zapojí zdravotnický personál i pacienti.