Politika

Elektronické zdravotnictví (eHealth):

  • je souhrnný název pro nástroje a služby, které využívají informačních a komunikačních technologií ke zlepšování prevence, diagnostiky, léčby, sledování a řízení v oblasti zdravotnictví.
  • přináší veřejnosti prospěch spočívající v lepším přístupu k péči, její lepší kvalitě a ve vyšší efektivitě zdravotnictví.
  • spočívá mimo jiné ve sdílení informací mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče, nemocnicemi, zdravotnickým personálem a zdravotnickými informačními sítěmi; dále jsou to elektronické zdravotní záznamy; služby telemedicíny; přenosné prostředky pro monitorování pacientů, software pro vytváření časových rozvrhů pro operační sály, operace pomocí robota a výzkum virtuální lidské fyziologie.

Cíle EU:

  • zdraví občanů – nástroje elektronického zdravotnictví umožní sdílení informací (bude-li to nutné i mezi jednotlivými zeměmi) nutných k péči o zdraví občanů a k záchraně jejich životů
  • zlepšování kvality zdravotní péče a přístupu k ní – elektronické zdravotnictví se stane nedílnou součástí politické oblasti zdraví a země EU budou své politické, finanční a technické strategie společně koordinovat
  • zefektivnění nástrojů elektronického zdravotnictví a zvýšení jejich uživatelského komfortu a využití – do plánování, vývoje a realizace zapojí zdravotnický personál i pacienti.

Strategie pro jednotný digitální trh

Evropská unie přijala Strategii pro jednotný digitální trh v Evropěpdf, která si klade za cíl rozšířit svobody jednotného trhu EU i na digitální oblast a podpořit růst a zaměstnanost v EU. Tato strategie se mimo jiné vztahuje i na telemedicínu a na elektronické zdravotnictví, což je krok vpřed na cestě k interoperabilitě a harmonizaci norem těchto digitálních technologií v EU. Prospěch z tohoto pokroku budou mít pacienti, pracovníci ve zdravotníci, zdravotní systémy i související průmyslová odvětví.

Směrnice o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

Článek 14 směrnice 2011/24/EU zřizuje dobrovolnou síť spojující vnitrostátní orgány odpovědné za elektronické zdravotnictví. Tato síť Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) vypracuje pro oblast elektronického zdravotnictví vlastní pokyny. Cílem je zlepšit interoperabilitu systémů elektronického zdravotnictví, kontinuitu zdravotní péče a zajistit přístup k bezpečné a kvalitní zdravotní péči.

Příprava politického rámce

Hlavní dokumenty Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) týkající se elektronického zdravotnictví

Podpůrná opatření

eHealth – podpůrné projekty Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)