EU-samordning

Många potentiella problem med e-hälsa kan hanteras på riksplanet eller regionalt (exempelvis ersättningsfrågor), men samordning på EU-nivå gör att alla drar åt samma håll.

Samordning på EU-nivå är särskilt meningsfull inom områden som patientsäkerhet, politiskt ledarskap, sjukvårdspersonal och terminologi.

Parallellt gör EU-stödda projekt att politikerna kan fatta sina beslut på grundval av den senaste utvecklingen och information från fältet.

Viktiga EU-initiativ om e-hälsa

Informationsteknik

Insatser för att stimulera efterfrågan och undanröja hinder för e-hälsotjänster

Läs mer här: EU-åtgärder för mer IT inom vården

Standardisering

E-hälsa är ett prioriterat område där standardisering krävs för att nå de politiska målen

Läs mer här: Arbetsprogram för IKT-standardisering

Forskning om hälsa

Läs mer här: Forskningsprogram om hälsa

Forskningsfinansiering

Forskning för att öka kunskapen om kopplingen mellan teknik, ekonomi och samhälle

Läs mer här: EU:s institutet för framtidsstudier

Telemedicin

Verktyg för tillgång till information på distans

Läs mer här: Europeiska rymdorganisationen – telemedicinska alliansen

Telekomnät

Sökbara databaser inklusive e-hälsoprojekt

Läs mer här: eTen – transeuropeiska e-tjänster i allmänhetens intresse

Medicintekniska produkter

EU-lagstiftning om marknadstillträde, internationella handelsförbindelser och konkurrenskraft

Läs mer här: Medicintekniska produkter – EU-stöd till utveckling och innovation

Det europeiska sjukförsäkringskortet

Ersätter de pappersblanketter som krävs för att få vård i ett annat EU-land

Läs mer här: Det europeiska sjukförsäkringskortet