Koordinacija v EU

Nekatere ovire za eZdravje (denimo povračila stroškov) lahko odpravimo samo na nacionalni in regionalni ravni, toda doslednost pristopa lahko zagotovimo samo na ravni EU.

Koordinacija na ravni EU je zlasti koristna na naslednjih področjih: varnost bolnikov, politično vodstvo, udeležba zdravstvene stroke in priprava ustrezne terminologije.

S podporo projektom lahko EU pri oblikovanju politike upošteva najnovejša dognanja in informacije iz prakse.

Glavne pobude EU za eZdravje

Informacijske in komunikacijske tehnologije

Prizadevanje za večje povpraševanje po storitvah eZdravja in odpravo ovir

Glej: ukrepi EU za spodbujanje IKT v zdravstvu

Standardizacija

Pri standardizaciji tehnologije za uresničevanje politike je eZdravje ključnega pomena.

Glej: delovni program za standardizacijo IKT

Zdravstvene raziskave

Glej: program zdravstvenih raziskav

Podpora raziskavam

Prizadevanja za boljše razumevanje povezave med tehnologijo, ekonomijo in družbo.

Glej: Inštitut za tehnološka predvidevanja EU

Telemedicina

Orodja za daljinski dostop do informacij.

Glej: Evropska vesoljska agencija in telemedicina

Telekomunikacijska omrežja

Podatkovna zbirka vključuje projekte eZdravje

Glej: eTen – vseevropske e-storitve v javnem interesu

Medicinski pripomočki

Zakonodaja EU o dostopu na trg, mednarodnih trgovinskih odnosih in konkurenčnosti

Glej: medicinski pripomočki – podpora EU za razvoj in inovacije

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Nadomestila je tiskane obrazce za zdravstvene storitve v drugi državi EU.

Glej: evropska kartica zdravstvenega zavarovanja