Coordonare la nivel european

Numeroase aspecte problematice pentru eHealth pot fi rezolvate doar la nivel naţional şi regional (de exemplu rambursările/ compensările). Însă coordonarea acţiunilor la nivel european asigură o abordare coerentă.

O astfel de abordare este necesară în special în domenii precum siguranţa pacienţilor, direcţia politică, implicarea personalului sanitar în procesul decizional şi utilizarea unei terminologii care poate fi înţeleasă de toate părţile.

În plus, UE sprijină o serie de proiecte, permiţând elaborarea politicilor într-un mod responsabil, care ia în considerare cele mai recente tendinţe şi informaţii din domeniu.

Principalele iniţiative europene eHealth

Tehnologiile informaţiei şi comunicării

Stimularea cererii şi îndepărtarea obstacolelor pentru serviciile eHealth

Măsurile UE de promovare a TIC în cadrul serviciilor de asistenţă medicală

Standardizarea

eHealth este unul dintre domeniile prioritare în care standardizarea este esenţială pentru atingerea obiectivelor politice.

Programul de lucru privind standardizarea TIC

Cercetarea în domeniul medical

Programul de cercetare în domeniul medical

Sprijin pentru cercetare

Măsuri pentru o mai bună înţelegere a legăturii dintre tehnologie, economie şi sănătate

Institutul de studii tehnologice prospective (IPTS)

Telemedicina

Instrumente de informare de la distanţă

Alianţa pentru telemedicină şi Agenţia Spaţială Europeană

Reţele de telecomunicaţii

Bază de date cu funcţie de căutare - include proiecte eHealth

eTen – servicii electronice transeuropene dezvoltate în interesul public

Dispozitive medicale

Norme europene privind accesul pe piaţă, relaţiile comerciale internaţionale şi competitivitatea

Dispozitive medicale - sprijin european pentru dezvoltare şi inovare

Cardul european de asigurări sociale de sănătate

Ia locul formularelor tipărite de care era nevoie pentru a beneficia de tratament medical în alt stat membru

Cardul european de asigurări sociale de sănătate