EU-koordinering

Mange potentielle hurdler for e-sundhed kan kun takles på nationalt eller regionalt plan (f.eks. refusionsspørgsmål), men koordinering på EU-plan hjælper til med at sikre en fælles tilgang.

EU-koordinering kan især gøre en forskel, når det gælder patientsikkerhed, politisk lederskab, inddragelse af sundhedsprofessionelle og vedtagelse af en fælles terminologi, som alle kan forstå.

EU's støtte til projekter sikrer samtidig, at beslutningstagerne bliver holdt ajour om den seneste udvikling og viden på sundhedsområdet.

Vigtige EU-initiativer inden for e-sundhed

Informations- og kommunikationsteknologi (ikt)

Tiltag, der skal stimulere efterspørgslen og fjerne hindringer for e-sundhedstjenester

Se: EU støtter IKT i sundhedsplejen

Standardisering

Det kræver øget standardisering på e-sundhedsområdet at nå de politiske målsætninger.

Se: EU's arbejdsprogram for IKT-standardisering

Sundhedsforskning

Se: Programmet for sundhedsforskning

Forskningsstøtte

Teknologi er vigtig for vores økonomi og samfund og skal udnyttes bedst muligt.

Se: Instituttet for Teknologiske Fremtidsstudier (IPTS)

Telemedicin

Værktøjer for fjernadgang til information.

Se: Den Europæiske Rumorganisations samarbejde om telemedicin

Telekommunikationsnet

Søgbar database med e-sundhedsprojekter

Se: eTen – transeuropæiske e-tjenester for alle

Medicinsk udstyr

EU-lovgivning om markedsadgang, internationale handelsforbindelser og konkurrence

Se: Medicinsk udstyr – EU-støtte til udvikling og innovation

Det europæiske sygesikringskort

Erstatter de formularer, der var nødvendige for at få lægebehandling i et andet EU-land

Se: Det europæiske sygesikringskort