Droguri ilegale

Politici

Consumul de droguri reprezintă o preocupare majoră, din punct de vedere social şi medical, peste tot în UE şi în lume. Deşi se constată o scădere a celor mai multe forme de consum, an de an, între 6 500 şi 8 500 de persoane îşi pierd viaţa din cauza drogurilor.

Politica în materie de droguri şi legislaţia UE

Conform articolului 168 din Tratatul de la Lisabona, acţiunea Uniunii trebuie orientată către îmbunătăţirea sănătăţii publice şi prevenirea bolilor şi a afecţiunilor umane, precum şi a surselor de pericol pentru sănătatea fizică şi mentală.

De asemenea, UE trebuie să completeze măsurile luate de statele membre pentru reducerea efectelor nocive ale drogurilor asupra sănătăţii, inclusiv prin informare şi prevenire.

Strategia europeană în materie de droguri

Strategia UE în materie de droguri (2005-2012) vizează protejarea sănătăţii publice şi promovarea coeziunii sociale, prin acţiuni de prevenire şi reducere a consumului de droguri. Axată pe cele două dimensiuni principale ale politicii în materie de droguri (reducerea cererii şi a ofertei), strategia se derulează în jurul a trei teme: coordonarea, cooperarea internaţională şi informarea, cercetarea şi evaluarea.

Planuri de acţiune

Strategia UE în materie de droguri (2005-2012) stabileşte o serie de obiective clare şi identifică 72 de măsuri care pot conduce la reducerea semnificativă a consumului de droguri ilegale şi a efectelor nocive în plan social şi medical.

Recomandări pentru statele membre

Într-o recomandare privind dependenţa de droguri (2003), Consiliul UE a îndemnat statele membre să elaboreze strategii care să reducă numărul de decese şi problemele de sănătate asociate consumului de droguri.

În 2007, Comisia a realizat un raport privind punerea în aplicare a recomandării.

O abordare cuprinzătoare

Recomandarea, strategia şi acţiunea UE în materie de droguri reprezintă o abordare integrată, multidisciplinară şi echilibrată având ca scop reducerea cererii şi a ofertei. S-au luat în calcul:

• nivelurile diferite de risc asociate fiecărei forme de consum de droguri (e.g. policonsumul de droguri)

• vârsta consumatorilor şi alţi factori specifici

Iniţiativa Comisiei privind sănătatea tinerilor .