Tiltott kábítószerek

Endocrine disruptors

Biocides

Szakpolitika

A kábítószerrel való visszaélés az Európai Unióban és azon kívül egyaránt az egyik legsúlyosabb egészségügyi és társadalmi probléma. A kábítószerrel való visszaélések száma már nem növekszik, azonban még mindig 6500-8500 ember hal meg évente kábítószerhasználat következtében.

Kábítószer-ellenes politika és az uniós jogszabályok

A Lisszaboni Szerződés 168. cikke értelmében, az Unió fellépése a népegészségügyi helyzet javítására, a fizikai és mentális megbetegedések és betegségek megelőzésére, és az emberek testi és szellemi egészségét fenyegető veszélyek okainak megelőzésére irányul.

Az Európai Unió kiegészíti a tagállamok fellépését a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás csökkentése érdekében, beleértve a felvilágosítást és a megelőzést is.

Az Európai Unió kábítószer-ellenes stratégiája

Az Európai Unió 2005 és 2012 közötti időszakra vonatkozó kábítószer-ellenes stratégiája megelőzéssel és a kábítószerhasználat visszaszorításával igyekszik védeni az emberek egészségét és erősíteni a társadalmi kohéziót. A középpontjában a kábítószerrel kapcsolatos politika két fő vetülete - a kereslet és a kínálat csökkentése - áll, és három keresztmetszeti témakörrel foglalkozik: koordináció, nemzetközi együttműködés és felvilágosítás, kutatás és értékelés.

Cselekvési tervek

Az Európai Unió 2009 és 2012 közötti időszakra vonatkozó kábítószer-ellenes cselekvési terve nagyratörő célokat tűz ki, és 72 cselekvési területet határoz meg az illegális kábítószer-használat és az ebből eredő társadalmi és egészségügyi problémák jelentős mértékű csökkentése céljából.

Tanácsadás az Európai Unió országainak

Egyik kábítószerfüggőségre vonatkozó ajánlásában (2003), az Európai Unió Tanácsa azt javasolta a tagállamoknak, hogy a kábítószerhasználathoz köthető halálesetek és egészségkárosodás visszaszorítása érdekében dolgozzanak ki kábítószerrel összefüggő károk megelőzésére szolgáló stratégiákat.

A Bizottság 2007-ben kiadta az ajánlás végrehajtásáról szóló jelentését.

Átfogó megközelítés

Az Európai Unió ajánlása, startégiája és cselekvési tervei integrált, multidiszciplináris és kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaznak a kábítószerek iránti kereslet és kínálat csökkentése céljából. Elsősorban a következőket veszik figyelembe:

• a kábítószerfogyasztás különböző formáinak (pl. a kombinált kábítószer-fogyasztás) különböző kockázati szintjeit

• a kábítószer-fogyasztók életkorát és egyéb jellemzőket

• a Bizottságnak az ifjúság egészségének megőrzését célzó kezdeményezését .