Politika

Zneužívání drog je klíčovým tématem veřejného zdraví i v sociální oblasti po celé EU i mimo ni. Míra zneužívání drog stagnuje, přesto však každoročně dojde k 6 500–8 500 úmrtím souvisejícím s drogami.

Protidrogová politika a právní předpisy EU

Podle článku 168 Lisabonské smlouvypdf je činnost EU zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem a odstraňování příčin ohrožení tělesného a duševního zdraví.

EU doplňuje činnost jednotlivých členských států zaměřenou na snižování škodlivých účinků drog na zdraví, včetně informačních a prevenčních opatření.

Protidrogová strategie EU

Cílem protidrogové strategie EU na období 2005–2012pdf je předcházet zneužívání drog a snižovat jeho míru a chránit tak veřejné zdraví a podporovat tím sociální soudržnost. Strategie se zaměřuje na dva hlavní rozměry protidrogové politiky: na snížení poptávky a nabídky. Obsahuje tato tři průřezová témata: koordinaci, mezinárodní spolupráci a informovanost, výzkum a hodnocení.

Akční plány

V protidrogovém akčním plánu EU na období 2009–2012pdf byly stanoveny ambiciózní cíle a 72 konkrétních akcí, kterými by se mělo významně snížit nezákonné užívání drog a z něj vyplývající společenské a zdravotní škody.

Rady členským zemím EU

V doporučení ohledně drogové závislosti (2003) Rada EU doporučila členským zemím, aby prostřednictvím rozvoje strategií pro prevenci škod souvisejících s drogami snížily počet souvisejících úmrtí.

Komise vydala zprávu o provedení tohoto doporučenípdf (2007).

Komplexní přístup

Doporučení, strategie a akční plány EU představují integrovaný, multidisiplinární a vyvážený přístup ke snížení poptávky a nabídky. Zohledňují se v nich:

• různé úrovně rizika spojené s různými způsoby užívání drog (např. užívání více drog současně)

• věk uživatelů a další specifika

Iniciativa Komise v oblasti zdraví mládeže  Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)