Политика

Злоупотребата с наркотици е важен въпрос, засягащ общественото здраве в целия ЕС и извън него. Повечето форми на употреба на наркотици се стабилизират на определено ниво, но все още всяка година между 6500 и 8500 души умират по свързани с наркотици причини.

Политика за борба с наркотиците и право на ЕС

Съгласно член 168 от Договора от Лисабонpdf действието на ЕС е насочено към подобряване на общественото здраве, предотвратяване на физически и психични болести и заболявания и отстраняване на източниците на опасност за физическото и психичното здраве.

ЕС допълва действията на страните членки за намаляване на щетите за здравето, причинени от наркотици, включително посредством информация и превантивни мерки.

Европейска стратегия в областта на наркотиците

Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за 2005-2012 г. pdf се стреми да защити общественото здраве и да насърчи социалното сближаване чрез предотвратяване и намаляване на употребата на наркотици. Тя е съсредоточена върху две важни измерения на политиката за борба с наркотиците - намаляване на търсенето и предлагането, като има три всеобхватни теми: координация, международно сътрудничество и информация, научни изследвания и оценяване.

Планове за действие

Планът на ЕС за действие по отношение на наркотиците за периода 2009-2012 г.pdf определя амбициозни цели и набелязва 72 мерки за значително намаляване на незаконната употреба на наркотици и на вредните социални и здравни последствия от нея.

Съвет за страните от ЕС

В препоръка за зависимостта от наркотици (2003 г.) Съветът на ЕС посъветва страните членки да намалят смъртността и вредите за здравето, причинени от наркотици, като разработят стратегии за предотвратяване на свързани с наркотиците вреди.

Комисията публикува доклад за изпълнението на тази препоръкаpdf (2007 г.).

Всеобхватен подход

Препоръките, стратегията и плановете за действие на ЕС представляват цялостен, мултидисциплинен и балансиран подход за намаляване на търсенето и предлагането. Те вземат под внимание:

• различните нива на риск, свързани с различните форми на употреба на наркотици (например използване на няколко наркотика)

• възраст на употребяващите наркотици и други характерни особености

Инициативата на Комисията за младежко здраве Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .