Dialog şi colaborare

Evaluarea riscurilor şi dialogul la nivel UE

Sistemul UE de evaluare a riscurilor se bazează pe consilierea ştiinţifică pe care diverse organisme independente le-o oferă responsabililor politici. Organismele în cauză îşi desfăşoară activităţile în conformitate cu cadrele juridice europene specifice. Cooperarea este însă esenţială pentru a asigura coerenţa acţiunilor care vizează aspecte de interes comun (ex. evaluarea riscurilor unor substanţe sau tehnologii care intră în competenţa mai multor agenţii sau comitete ştiinţifice) şi pentru a valorifica la maxim expertiza şi bunele practici din domeniu.

Sistemul UE de evaluare a riscurilor

Sistemul UE de evaluare a riscurilor include, pe lângă cele trei comitete ştiinţifice  coordonate de DG SANTE (CSSC , CSRSM , CSRSEN ), Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA), Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), Agenţia Europeană de Mediu (AEM) şi Comitetul ştiinţific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională ( SCOEL, coordonat de DG Ocuparea forţei de muncă).

Cooperare europeană privind evaluarea riscurilor

Preşedinţii şi coordonatorii organismelor care desfăşoară activităţi de evaluare a riscurilor au decis să colaboreze mai mult pentru a îmbunătăţi calitatea, comunicarea, valoarea adăugată şi recunoaşterea evaluărilor, sprijinind astfel procesul decizional în domeniul gestionării riscurilor.

În 2005, DG SANTE a lansat reuniunile periodice  între preşedinţii şi secretariatele comitetelor ştiinţifice şi ai altor organisme europene. Acestea constituie o platformă permanentă de discuţii şi schimb de bune practici între evaluatorii de risc.

Reuniunile au scopul de a optimiza evaluările de risc, astfel încât să se ajungă la:

  • o abordare comună, cu o definire clară a principiilor generale şi a angajamentului părţilor interesate;
  • o comunicare eficientă cu privire la riscuri, bazată pe o terminologie clară şi uniformă şi pe o descriere exactă a amplorii şi naturii riscurilor, incertitudinilor şi implicaţiilor acestora;
  • un cadru pentru cooperarea la nivel european şi internaţional, cu proceduri pentru schimbul de date.

Zilele evaluării riscurilor

DG Sănătate şi Consumatori organizează frecvent sesiuni de informare pentru membrii şi personalul Parlamentului European, precum şi sesiuni de dialog cu părţile interesate. Zilele evaluării riscurilor  sunt organizate pentru a face cunoscute cele trei comitete ştiinţifice  pentru produse nealimentare (activităţi şi rezultate) şi pentru a lansa un dialog mai susţinut şi structurat între comitete, pe de o parte, şi Parlament şi părţi interesate, pe de altă parte.

Programul evenimentului include reuniuni ale celor trei comitete ştiinţifice.