Párbeszéd és együttműködés

Endocrine disruptors

Biocides

Kockázatértékelés és uniós szintű párbeszéd

Az Európai Unió kockázatértékelési rendszerében több független szervezet is részt vesz, amelyek tudományos tanácsadással segítik a döntéshozók munkáját. Ezek a szervezetek a külön rájuk vonatkozó uniós jogi kereten belül működnek. A közös érdekű kérdések (például az egynél több ügynökséget vagy tudományos bizottságot érintő alkalmazásokban használt anyagok és technológiák kockázatainak értékelése) következetes módon történő kezelése, illetve a kockázatértékeléssel kapcsolatos tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megosztása érdekében rendkívül fontos e szervezetek szoros együttműködésének biztosítása.

Az Európai Unió kockázatértékelési rendszere

Az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság által irányított három, nem élelmiszer jellegű termékekkel foglalkozó tudományos bizottság  (FBTB , EKKTB , ÚÚAKTB ) mellett, az Európai Unió kockázatértékelési rendszere többek között magában foglalja az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA), az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA), az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központot (ECDC), az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget (EKÜ) és a Foglalkoztatási Főigazgatóság által irányított foglalkozási vegyianyag-expozíciós határértékkel foglalkozó tudományos bizottságot ( FVEHTB).

Uniós kockázatértékelési együttműködés

A kockázatértékelési tevékenységben résztvevő szervezetek elnökei és koordinátorai úgy döntöttek, hogy szorosabb együttműködést építenek ki a kockázatértékelés minőségének, kommunikációjának, hozzáadott-értékének és elismerésének javítása érdekében, ily módon elősegítve a kockázatkezeléssel kapcsolatos döntések hatékonyságát.

2005-ben az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság rendszeres üléseket szervezett a kockázatértékelésben résztvevő tudományos bizottságok és közösségi szervek munkacsoportjainak elnöksége és titkársága részvételével , amely állandó fórumként működve elősegíti, hogy a kockázatértékelők a legjobb gyakorlatokattal kapcsolatos tapasztalataikat megosszák egymással.

A cél a kockázatértékelést szolgáló legjobb gyakorlatok kidolgozása, amely a következőket foglalja magában:

  • Egy közös megközelítés kidolgozása, amely tartalmazza az általános alapelveket és az érdekelt felekkel való együttműködést módját;
  • A kockázatok egyértelmű és eredményes kommunikációja következetes és egyértelmű terminológia használatával, illetve a kockázatok, bizonytalan információk és az ezekben rejlő veszélyek mértékének és jellegének egyértelmű leírása;
  • Az uniós és nemzetközi együttműködés keretének meghatározása, beleértve az adat- és információcserére szolgáló eljárásokat is.

Kockázatértékelési napok

Az Európai Parlamenttel és a megfelelő érdekelt felekkel folytatott párbeszéd kialakítása érdekében az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság rendszeres tájékoztatókat tart az Európai Parlament tagjai és munkatársai számára, az érdekelt felek részére pedig a párbeszédet erősítő üléseket szervez. A kockázatértékelési napok  célja a három, nem élelmiszer jellegű termékekkel foglalkozó tudományos bizottság  tevékenységének és eredményeinek bemutatása a hallgatóság számára, illetve az érintettekkel való tartósabb és strukturált párbeszéd kialakítása.

Az e napokra szervezett programok részeként tartja a három tudományos bizottság együttes ülését.